آسِمون خاکستری ! انقد دوستت داشته باشه که نگه نکش بگه مواظب باش خاکسترش نسوزونتت !

دَلقَـک !      11/11/1992

این روزها دوستت دارم ها   بوی شــ.. میدهد !

دَلقَـک !      11/11/1992

تیکه نابِ ادبی :

موهای تو شعرن؛تو شعرهای تو هر سطرو دوس دارم،بو میکشم عشقو میدونی که خیلی این عطرو دوس دارم،ما خاطره داریم از هرچی حتی از برگای پاییزی،با برگهای پاییزی من عکس میگیرم تو اشک میریزی !

دَلقَـک !      11/11/1992

نامیزونم !

دَلقَـک !      11/11/1992

یه جا میریم واس کار رو کنتورش قفل زده آب نشه خورد،یه جا دیگه هستن همه ولی نه آب هس نه چیزه دیگه،اگه راه دور باشه یه کف دست نون جلوته،یه جا هم میریم مثه دیرو رو دس برامون شربت آب ناهار و فلان میارن ! این آدما خیلی با هم فرق دارن !

دَلقَـک !      11/11/1992

چشمای تو دریا صاف میشد توش.. چشای من حالا بارون میگیره!

دَلقَـک !      11/11/1992

اینایی که کفش مجلسی میندازن دمه پاشون دقیقا منظورشون چیه ؟!

دَلقَـک !      11/11/1992

درسته من 1 نفرم ولی کلّی چشم همرامه ! یه حرکت بزنی 12تا دسته کم جواب میگیری !

دَلقَـک !      11/11/1992

5 مین واسه 3 ثانیه ! 3مین واسه 2 ساعت !

دَلقَـک !      11/11/1992

آدما هرکدوم یه گوشه میپیچن !

دَلقَـک !      11/11/1992

حلــال که بودم ولی حلــال کردم !

دَلقَـک !      11/11/1992

همین !


This Too Shall Pass
دَلقَـک !      11/11/1992

هیچی نگم بهتره !

دَلقَـک !      11/11/1992

این روزها فقط بهمن مرد است،دود میکنم آه میکشم و تو تنت را به پول هدیه میکنی !

دَلقَـک !      11/11/1992

چند شــات کــنــیاک ناشتا بعد قهوه خونه و چند نخ سیگـــار هم منو نمیتونه آروم کنه.

دَلقَـک !      11/11/1992

صادقانه بگم داره طلاق میگیره و من واسه اینکه زودتر به بعدی برسه دارم طلاقش میدم ! فک نمیکردم واقعا ممکن باشه زنه عقدتو خواستگاری کنن و زنت بگه طلاق میخوام تا بره با یه پولداره عوضــی ! ته هرچی لــ.. بازیه !

- شایدم بهم خیانت میکرده تو این 1سالو خورده ای !

از لباسه تنش بگیر تا تفریحه دورو نزدیک تا خوراکیو کیفو کفشو گوشیه خوبو Adsl گرفته تا هرچی هرچی که خواست براش فراهم کردم.جونمو میذاشتم واسه یه لحظه ی چشاش خنده هاش،همیشه تو فکرم بود نمیذاشتم اخم بیاد رو صورتش،همه سعیمو میکردم شوهره خوبی باشم.رفیق بازی تعطیل شد تــتو کردن تعطیل،تــتو زدن هم تعطیل شد..روزی که رفتم خواستگاریش 2تا گوشی داشتم الان یه ساده دستمه اونم .. اولا خیلی شیکو رسمی رفتار میکردم میگفت از سرم زیادی خیلی بالاتر از منی با کلاسی و فلان،منه بیــشعور خودمو خاکی گرفتم بگو بخند شدم شوخ شدم که این احساسو نداشته باشه،هرموقع حرف از سکـــ.. شد گفت امادگیش نداره و بعده عروسی و منه احمق نمیدونستم داره نقشه میریزه که طلاق بگیره بره با یه ..

خیلی حرفا گفتنی نیس،گفتنه خیلی حرفا هم چیزی رو عوض نمیکنه.

- عـــرب همینه !

کلا خودشو برد زیره یه علامت سواله گـــنده !

دَلقَـک !      11/11/1992

طلــاق تو خونواده ما کلا یه امر حیاتی بوده از یه نسل قبل ..

دَلقَـک !      11/11/1992

حس میکنم یه شخصیت نویسم که داستانه زندگیه خودمو نوشتم و حالا داره یادم میاد که با نوشته های خیالیه یکی از بلاگام همخونی داره وضعیته این روزام..

- شخصیته خیالیه تو داستانام خودم بودم !

دَلقَـک !      11/11/1992

ادمایی که همیشه خیلی خوبن خیلی زود به گــ ا میرن،همیشه

دَلقَـک !      11/11/1992

از دسته من میری از دسته تو میرم، تو زنده میمونی منم که میمیرم،تو رفتی از پیشم دنیامو غم برداشت،برداشته ما از عشق با هم تفاوت داشت ..

دَلقَـک !      11/11/1992

از خوده صب دستم توشه بازم هست.. !

- نمیدونم اینهمه مُــــف از کجا میاد !

دَلقَـک !      11/11/1992

رو به روت زانو زدم تا تورو از دست ندم ! تو میری و من حالم بده ..

دَلقَـک !      11/11/1992

تصویره بدی دارد هر نیمه ی لــ ـختــ ــه عـــشــق !

دَلقَـک !      11/11/1992

آدم اگه خیلی چیزارو جدی بگیره زود به گــ ـــ ـا میره !
دَلقَـک !      11/11/1992

حالم خیلی بده !

دَلقَـک !      11/11/1992

بعضی از خاطراتو باید ریخت دور ! من هم کلی خاطره دور ریختنی دارم هم کلی آدم تا الان از زندگیم رفتن..

و وقتی میرسه که دلت میخواد فقط تنها باشی !

دَلقَـک !      11/11/1992

خون دماغ و سردرده شدید .. تیر میکشه !

دَلقَـک !      11/11/1992

حسن به قصده رفتن از شهر بارو بندیل بست که دید چوب دستیه خونی کناره پاشه و مادره فهیمه تو باغچه کناره شوهرش افتاده،کرامت تو گوشه حسن میزنه و میگه پدرسـ ــگ ببین چیکار کردی و حسن داره فک میکنه که چی شده و فهیمه هم از مدرسه میرسه و میبینه پریوش و ناصر همدیگرو بغــ ــ ـل کردن،دایی کرامت و حسن هم گلاویز شدن،دختره ی بیچاره مات مونده و داره فک میکنه که سعید بلاخره کاره خودشو کرد ولی کار از کار گذشته و حسن زیره دستو پایه دایی کرامت داره کتک میخوره !
اگه حسن میذاشت سعیدو فهیمه به هم برسن الان باباشون نمرده بود و سعیدم فراری نبود !

- بیچاره حسن !

دَلقَـک !      11/11/1992

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،به آن امید دهم جان که خاک کوی تو باشم،سواره باد بیایم ب گیسوانه تو اُفتم،گلی سفید که دائم کناره موی تو باشد.. یار ای یار در کاره دلم دست نگه دار اینبار !

دَلقَـک !      11/11/1992

خوابم نمیبره .. بازم من ! کی میخوای آدم شی پسر ؟! هـــ ــ ـش !

دَلقَـک !      11/11/1992