کافه ی قدیمی !شدی سوژه خنده کله شهر ! منم ساختمت کــــونی !

دَلقَـک !      11/11/1992

غم انگیزترین روزه زندگیمه .. خواهرم زنی که همه کسو کارم بود 2روز پیش فوت شد و امروز منو خبر دار کردن..اون صورته ماهو امروز بعده 1ماه تو مرده شور خونه دیدم جایی که تصور نمیکردم یه روز عزیزم توش خوابیده باشه نه خنده کنه نه دیگه باهام شوخی میکرد نه خودشو لوس میکرد برام.یه جسد آدمای اضافی من با ناباوریه کامل و لیلایی که دراز کشیده بود.چشمای بسته و سری که شکافته شده بود از اون زنه شادو مهربون فقط همین موند..امروز کمرم شکست نه زیره تابوتش زیره باره بی حواسی و بی توجی که باید میکردمو نکردم..

دَلقَـک !      11/11/1992

ها کن رو پنجره عکس قلب بکش منم حبس میکنمو گم میشم تو ابرا !

دَلقَـک !      11/11/1992

وای اگه خدا دس بزاره روت،دنیارو میبینی تو ا یه جای خوب !

دَلقَـک !      11/11/1992

آرزوهایی که بر باد رفت !

دَلقَـک !      11/11/1992

منم میخوام هرچی هستو نیستو یه جا بشکنم برم تو پنجره با دستو بازو بپرم،برمو دور شم ذره شمو نور شم ولی این ناشتایی آرومم میکنه.سیگاره سره صب !

دَلقَـک !      11/11/1992

لیوانه قهوه،سیگاره فلٌه !

دَلقَـک !      11/11/1992

اگه میشد همون اندازه که لازمه هربار میمردم !

دَلقَـک !      11/11/1992

هرچی وام بوده من گرفتم !

دَلقَـک !      11/11/1992

اگه مردی دنیا بیا بخورش !

دَلقَـک !      11/11/1992

امرو خیلی حرف زدم.الانم خیلی بالام و راضی ! دلم واسه چند نفری تنگ شده ولی .. ! همیشه همینه.

دَلقَـک !      11/11/1992

پاشو پاشو صب شد !

دَلقَـک !      11/11/1992

چرا صلح مگه جنگیدن چشه!!
دَلقَـک !      11/11/1992

آخه گل پسرم تورو چه به گل پسرم ؟!

دَلقَـک !      11/11/1992

فهمیدم هیشکی نمیفهمتم !

دَلقَـک !      11/11/1992

مغذ کوچیک حرفا بزرگ.واسه همینم هس که هرکسی حال نمیکنه بام

دَلقَـک !      11/11/1992

سه تا صب سه تا ظهر سه تا شب
دَلقَـک !      11/11/1992

سه تا صب سه تا ظهر سه تا شب
دَلقَـک !      11/11/1992

سه تا صب سه تا ظهر سه تا شب
دَلقَـک !      11/11/1992

دیشب بدترین شبه زندگیم بود

- به تخــ ـمــم

دَلقَـک !      11/11/1992

رفتارای لاتی نمیره تو کَتم !

دَلقَـک !      11/11/1992

دیوارای این اتاق مثه سینماست ! هر دیوارش .

دَلقَـک !      11/11/1992

این ریه ها با سیگارای گرون خراب میشه !

دَلقَـک !      11/11/1992

الان یه مرده مجردم با کلی تجربه و بدهی ! فرانسه داره صدام میزنه

دَلقَـک !      11/11/1992

یکی که همیشه هیچوقت نیست !

دَلقَـک !      11/11/1992

دیوارا بالا اومدن کف درست شد حتی الان توالـت دارم ! با یه سنگه سفید !

دَلقَـک !      11/11/1992

همینجوریه !

شدم آدمی که میدونه همه ی اینا یه مشت احمقن و لازمشون ندارم !

دَلقَـک !      11/11/1992

مردک زده منو کشته !

دَلقَـک !      11/11/1992

عاشقه پــ ـــیس آف اِ شِتم !

- رنگش خاصه،نه ؟

دَلقَـک !      11/11/1992

چه ذهن گائـــ ــیـده هایی پیدا میشن !

دَلقَـک !      11/11/1992