کافه ی قدیمی
از وقتی همه نوشته هام پرید دیگه میلی ب ادامه ندارم..دیگه حرفی ندارم اصن

دَلقَـک      2016/1/1اینم اولین پستم تو جایی ک بهش متعلقم !! 

دَلقَـک      2015/11/26انقد مستو چتم.انقد خوبه ! الام GTA V حال میره.برنامم اینه که با موتور برم دشتو بیابون ادم فضایی پیدا کنم !

دَلقَـک      2015/7/31هزارتا پستمو به گـ ــا داده بعد اون پایین نوشته دوباره پستاتو درج کن × مادرتو !

دَلقَـک      2015/7/22اه گنـــدت بزنن !

دَلقَـک      2015/7/22عمیقتر ببین تا کجاشی رفیق ! ا این 17.18 سانت با پله 10سانتشو بیشتر نمیای.

دَلقَـک      2015/5/4لعنت به این خاطره های بی نامــــوس

دَلقَـک      2015/5/3امروز بابای جواد کلی انرژی داد بهمو فهمیدم خیلی تابلو میشم وقتایی که بالام ! امرو یه روزه جدیده.. همون آدمم با ی تفاوت بزرگ.اینبار واقعی :)

دَلقَـک      2015/5/2دستبند جدیدم مبارک !

بشکن کسی نیس جمع کنه بشکن کسی نیس درک کنه بِـــکن کسی نیس رد کنه بگذر کسی نیس صب کنه..

اوس صادق یکی مردو !

دَلقَـک      2015/4/28دوره خود گشتم در اتاقو بی تو بودن ها !

دَلقَـک      2015/4/28هوای خونه بارونه ..

دَلقَـک      2015/4/27واببوت یه باره !

دَلقَـک      2015/4/21زندگی آروم آغوش باز کن !

دَلقَـک      2015/4/15منم واسه خیلیا سَکو پرش بودم

دَلقَـک      2015/4/14نگرفت کذافط !

دَلقَـک      2015/4/12دوباره شب رسیدش منو خودمو خدات ی کام ا ته نشینش بدن شله رو دو پام بذار این لش بمیره وسط هرچی گناه بذار این تن بگیره بوی کاغذای دلار!
دَلقَـک      2014/2/20یه عیده اشغال تو راهه .. !
دَلقَـک      2014/2/20یه مرد با افکاره ن.ج.س.س.باز من چنتا عکسو ... وای اه صدتا فکرو تصمیم !

دَلقَـک      2014/2/20کسی از سر بزرگی نباشد چیز کدو بزرگ است و بی مغذ نیز

دَلقَـک      2014/2/20احمق رفته لیورپول پای منم نیمه کاره گذاشته دستم خالیه دسته خالی ام ب درده تو سر زدن میخوره،که برم درستش کنم،کله طرحام نیمه کاره موندن.ی ماهه حموم نرفتم.از موقعی ک خونه خریدم!از حمومه خونه اینجاییم بدم اومده دیگه..امرو بعد ا ظهر پی سی فرش ۲تا مبل و ی سطل اشغالو میبرم و میشه اسمش اسباب کشی با ی چنتا خورده ریزه..اخره ی کوچه بن بست ک کلا ۲تا خونه هس و یکیش منم و ماشین رو هم نیس ۳۲۰متر و ی اتاقو اشپزخونه و تمام

دَلقَـک      2014/2/20شاید این اخرین پستم باشه نمیدونم ولی احساسه خوبی ندارم از این لحظه ها..اینا لحظه های تاریکه منه .. پره بی حواسی پر از هرچی سایه .. اونی ک از من یه شارژ ۲طلب داره شمارش کامنت بذاره !

دَلقَـک      2014/2/13فروختمش..الان دارم سعی میکنم ب این جدیده عادت کنم..میخوام کنار بذارم ولی خب ..خیلی بده ک تازگیا تو باغچه می.شا.شم؟!باغچه خودمه

دَلقَـک      2014/2/10دیرو زیاده روی کردم بعده کلی وقت.. چه داستانیه من پامو تا میذارم تو اتاقم ی دسشویی سنگینیم میگیره تا مغازرم بتز میکنم همینطو!!الانم تو همون وضعم مغازرو وا کردم اومده سراغم!سرمو میخوام بشورم بعدشم چون کچلم سشوار لازم نیس بزنم...چن شب پیش خواب یکیرو دیدم ک خیلی دلم میخواد ببینمش ک الان چیکار میکنه کجای زندگیشه .. میدونم اونم وضع خوبی نداره خودشو درگیره بدچیزایی کرده بود این اواخر .. شبا دیر مبخوابم صبام زود پامیشم دیرو ب حق زیاده روی کردم..مامانم میدونه خیلی اعصابم خورده اومده پیشم میگه سیگار نکشیا ..! اخی مادره بیچاره ی من کاره من از سیگارو این حرفا رده سیان.ورم درده منو دوا نمیکنه

دَلقَـک      2014/2/9چندشب پیش شهرو کردم نیویورک رسما.پریشبم همینطو..دارم را میرم تو خیابون جیبا خالی ی دختره چش ب راه..اوضاع خوبی نیس

دَلقَـک      2014/2/8ی عکسه یادگاری زیره دوربینه مرگ با اون یارو دارن همه..فرقه منو پولداره اینه ک اون خوب میشه دفن گلاشم بیشتره..
دَلقَـک      2014/1/31بالشم خرگوشه گوشیم اجره..من چجوری تا اینجا اومدم؟!

دَلقَـک      2014/1/27یه گوشه لش سیگاره پر شده فیتیله تش !

دَلقَـک      2014/1/23تو این اتاق عوضـیا کمن ! یه دونه هس اونم این سیگـاره هــرزس که کنارمه هرشب !

دَلقَـک      2014/1/23یاد گرفتم آدم نباشم خیلی غیره باور نباشم ! هرشبو مســ تم خب به درک !

دَلقَـک      2014/1/23عاشقه اونم که هرز نرفت و فقط با من پرید !

دَلقَـک      2014/1/23