کافه ی قدیمی !این ریه ها با سیگارای گرون خراب میشه !

دَلقَـک !      11/11/1992

الان یه مرده مجردم با کلی تجربه و بدهی ! فرانسه داره صدام میزنه

دَلقَـک !      11/11/1992

یکی که همیشه هیچوقت نیست !

دَلقَـک !      11/11/1992

دیوارا بالا اومدن کف درست شد حتی الان توالـت دارم ! با یه سنگه سفید !

دَلقَـک !      11/11/1992

همینجوریه !

شدم آدمی که میدونه همه ی اینا یه مشت احمقن و لازمشون ندارم !

دَلقَـک !      11/11/1992

مردک زده منو کشته !

دَلقَـک !      11/11/1992

عاشقه پــ ـــیس آف اِ شِتم !

- رنگش خاصه،نه ؟

دَلقَـک !      11/11/1992

چه ذهن گائـــ ــیـده هایی پیدا میشن !

دَلقَـک !      11/11/1992

دیوارای این اتاق داره به هم نزدیک میشه !

دَلقَـک !      11/11/1992

یه دوسته قدیمی هست ک بودنش خوبه.

دَلقَـک !      11/11/1992

موزیک رکورد میکنم! یه پروژه ی 2نفرس

دَلقَـک !      11/11/1992

الان میتونم احساساتمو تفکیک کنم !

- خوبه.

دَلقَـک !      11/11/1992

دیگه جارو نیسم !

دَلقَـک !      11/11/1992

این آینه ی لعنتی هم داره دروغ میگه !

دَلقَـک !      11/11/1992

فاکــینـگ آیر فلای !

دَلقَـک !      11/11/1992

یه غریبه ی زیبا رو به روی من نشسته

دَلقَـک !      11/11/1992

چه دروغه بزرگیه زندگی !

دَلقَـک !      11/11/1992

دیم دیم دیم دیم دیم دیم !

دَلقَـک !      11/11/1992

یه مرده آزاد !

دَلقَـک !      11/11/1992

9/5/93

اینم یه تاریخه جالبه برا خودش !

دَلقَـک !      11/11/1992

- با بارون شروع شد تو بارونم داره تموم میشه !

دَلقَـک !      11/11/1992

به شاگردم میگم عمه جـــــنـده ی پست !

گفت : پست خودتی !

خندیدم !

- نامه آزادیمو گرفتم فقط یه محضر مونده و دیگر هیچ !

دَلقَـک !      11/11/1992

یه تجربه ی جدید داشتم !

سردمه !

موزیک گوش میدم !

سیگار میکشم !

اس میدم !

مینویسم !

یه احساس دارم !

عشقو اینا نیس !

به سیگارم یه حسی دارم !

شاید وقتشه برم مسافرت !

فردا دادگاه دارم !

خسته ام !

آخرین کامو گرفتم !

امشب !

با بلاگم کلا حال میکنم !

تمشو دوس دارم !

هنوز مغازم !

دنباله ی موزیکه خوبم واسه گوش دادن !

دستم زخم شد !

صبح سوخت !

مهم نیس !

پیدا کردم موزیکی که میخواستمو !

Cradled In Love

از اینکه جوابه کسیو نمیدم راضی ام !

از تنهایی هم همینطور !

از دادگاه !

زنم !

زندگیم !

آیندم !

حتی از گوشیم !

از مغازم !

شریکم !

پسره خوبیه !

حتی از شاگردم راضی ام !

همه چی خوب داره پیش میره !

کلی بدهی دارم !

امسال میرم دانشگاه !

من ؟!

دیگه میرم بخوابم.

دَلقَـک !      11/11/1992

دیگه کم کم مراحله آخره ! به قوله آدم چندشه که میگفت :

I Want Play Game

اصلا هم حرفم نمیاد !

میرم یه کارایی کنم ..

دَلقَـک !      11/11/1992

چندروز پیش تولدم بوده ظاهرا ..

تا ظهر مغازه بودم ظهر اومدم خونه با یه برگ علف و علفکاری و گوش دادن به چنتا موزیک کاره خاصی نکردم بعدم اومدم مغازه !

دَلقَـک !      11/11/1992

این الکیا حالمو بد میکنن !

دَلقَـک !      11/11/1992

عدم سازشو گرفتم امرو بعده 2،3 ماه که دیگه کارو تموم کنه من سی خودم اون سی خودش !

دَلقَـک !      11/11/1992

امرو مشاوره دارم ! ساعت 11 .. داستانی شده

دَلقَـک !      11/11/1992

یه وقتایی هم هست یه نخ سیگار دارم و کلی خیابونو کوچه خلوت ..

دَلقَـک !      11/11/1992

باله شکسته ی منو بدوز روی شونه هات !

- بلاخره منم مغازه خودمو زدم !

دَلقَـک !      11/11/1992